Welkom Online

Elke week is er vanuit de Kandelaarkerk een uitzending van een dienst.
De diensten beginnen elke zondag om 10.00 uur.

We hopen en bidden dat je iets van God mag merken of ervaren vanuit zo’n uitzending, dat het je kan bemoedigen of troosten.

Dienst

Dienst

Doorpraten of een vraag?

Wil je met iemand doorpraten over een dienst of heb je een vraag?
Stuur dan een mail, of neem contact op via: 050 5532468 (Gert Meijer)

Diensten bekijken

Ik ben de opstanding en het leven

komen gezongen votum groet dnp 118:5,6,7 horen gebed Alles is nieuw start kinderkringen (gr.3/4, 7/8) Johannes 11:1-4, 17-27 Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11:25) Ik ben einde kinderkringen vieren gz 175a viering / rondgang + Aan uw tafel & Opgestaan geven gebed collecte (kerkbouw Suriname) gaan ps 72:7,10 zegen

Pasen, doopdienst

vooraf Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706) welkom aansteken nieuwe paaskaars komen gezongen votum groet Daar juicht een toon (GK06, gz 95) buigen 10 geboden De rivier (opw 642) horen gebed God heeft jou gemaakt van top tot teen Johannes 20:1-10 start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Handelingen 26:1-8, 19-23 paasboodschap (Handelingen 26:23) In het kruis zal ‘k eeuwig roemen (GK06, gz 91) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop doop Amber Verbree Wonderlijk (Sela) geven gebed collecte (Dit…

Goede Vrijdag

komen Via Dolorosa (Sela) stilte votum groet ps 43:3,4,5 horen gebed Johannes 19:17-30 Zie het kruis (opw 657) verkondiging vanuit Johannes 19:23-27 geven Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 20 dnp 22:1,5,7 Onze Vader collecte (gevangenenzorg) gaan zegen Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706: begin) stilte

Locatie Details

Schipborgerweg 45a 9471PR Zuidlaren

  • Zondag @ Diensten 10:00
    Woensdag @ Inloopdagen 10:00 uur

Ik ben hier nieuw..

Wees welkom om ons deze zondag te bezoeken…