Preken Actueel Beluisteren

Preken Actueel Beluisteren

Een aantal actuele preken zijn ook op deze site te beluisteren Beluisteren actuele preken

Pinksterdienst

komen gezongen votum groet lb 675 horen gebed 1 Tessalonicenzen 1 Wat geloof je van de Heilige Geest? (HC zondag 20) ps 104:1,8 geven Nicenum gz 181:1,3,8 collecte gaan lb 704 zegen

Hemelvaartsfeest

komen gezongen votum groet gz 215:1,3,4,5 (De dag van onze vorst brak aan) Woord gebed Ik moet weggaan Handelingen 1:1-11 ps 110:1,2,3 Handelingen 1:11 lvk 234 (Al heeft Hij ons verlaten) antwoord NGB artikel 37 – 1e alinea Laat ons nu de loopbaan lopen (tekst: zie onder, wijs: lvk 459) dankgebed collecte (St. Steun Reformatie Oostenrijk) gaan lb 425 zegen __ 1 Laat ons nu de loopbaan lopen, gaan de weg die voor ons ligt, lopen met de ogen open,…

Bevrijdingsdag

komen dnp 124 groet horen gebed Een rivier vol van vrede (opw 88) start kinderkringen (gr.3/4, 7/8) Psalmen 124 Bevrijdingsdag (overdenking vanuit Psalmen 124) Er is een dag (opw 585) einde kinderkringen vieren avondmaalsformulier 2 (Instelling, Verzekering, Eenheid, Verlangen) viering / rondgang + gz 176 geven ps 103:1,3,9 gebed collecte (Khothatsong pleegzorg Zuid-Afrika) gaan lb 769:1,2,6 zegen

Dienst 21 april

komen mededeling lb 23c:1,3 (Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij) votum groet lb 23c:5 buigen gebed schuldbelijdenis ps 32:2 horen genadeverkondiging ps 32:1 kindermoment Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig start kinderkringen (gr. 3/4, 7/8) 1 Korintiërs 1:1-9 verkondiging (1 Korintiërs 1:4-9) geven 10 geboden Hemelse gave ps 65:1,2,3 einde kinderkringen gebed collecte (Berend Bordje) gaan lb 978 (Aan u behoort, o Heer der heren) zegen

Dienst over singles in de kerk

komen stilte gezongen votum groet ps 116:1,8,10 buigen samenvatting 10 geboden Ik heb u nodig (opw 763) horen gebed God heeft een plan met je leven (kidsopw 233) start kinderkringen (gr 1/2, 5/6) 1 Korintiërs 7:1-7 dnp 139:1,5,6 singles in de kerk (verkondiging vanuit 1 Korintiërs 7:7) Houd me dicht bij u (opw 616) einde kinderkringen geven gebed collecte (Congo) Geen plek waar u niet bent (Sela) gaan gz 238 (Ik bouw op u) zegen

Ik ben de opstanding en het leven

komen gezongen votum groet dnp 118:5,6,7 horen gebed Alles is nieuw start kinderkringen (gr.3/4, 7/8) Johannes 11:1-4, 17-27 Ik ben de opstanding en het leven (Johannes 11:25) Ik ben einde kinderkringen vieren gz 175a viering / rondgang + Aan uw tafel & Opgestaan geven gebed collecte (kerkbouw Suriname) gaan ps 72:7,10 zegen

Pasen, doopdienst

vooraf Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706) welkom aansteken nieuwe paaskaars komen gezongen votum groet Daar juicht een toon (GK06, gz 95) buigen 10 geboden De rivier (opw 642) horen gebed God heeft jou gemaakt van top tot teen Johannes 20:1-10 start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Handelingen 26:1-8, 19-23 paasboodschap (Handelingen 26:23) In het kruis zal ‘k eeuwig roemen (GK06, gz 91) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop doop Amber Verbree Wonderlijk (Sela) geven gebed collecte (Dit…

Goede Vrijdag

komen Via Dolorosa (Sela) stilte votum groet ps 43:3,4,5 horen gebed Johannes 19:17-30 Zie het kruis (opw 657) verkondiging vanuit Johannes 19:23-27 geven Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 20 dnp 22:1,5,7 Onze Vader collecte (gevangenenzorg) gaan zegen Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706: begin) stilte