Handleiding Media Stap 1 Categorie

Handleiding Media Stap 1 Categorie

Werkinstructie TOEVOEGEN Stap 1 Media Categorieën

Door Redacteur

Voordat de foto’s toegevoegd kunnen worden is het raadzaam om categorieën in te voeren. Hierdoor zijn de foto’s altijd in de media functie te filteren op de ingevoerde categorie.

 1. Bepaal vooraf de jaargang (voorbeeld 2018)
 2. Bepaal de volgorde van de album. Dit nummer komt overeen met de pagina volgnr waarin de foto’s geplaatst gaan worden. (voorbeeld 2018-03)

Werkinstructie Toevoegen Gekoppelde Categorieën

 1. Selecteer menu optie Media
 2. Selecteer hierna item Gekoppelde Categorie
 3. Toevoegen Categorie
  1. Naam: voorbeeld Jaargang volgnummer 2018-03
  2. Parent Gekopp. Categorie Selecteren: Selecteer Album met de desbetreffende jaargang. Voorbeeld Album 2018
  3. Volgnummer is overeenkomstig nummmer in jaargang: Voorbeeld 03
  4. Daarna Voeg nieuw Gekopp Categorie Knop indrukken