Nieuw Hier

Nieuw Hier

Op deze pagina kunt u alles over ons geloof, kerk en plaats te weten komen. Neem gerust de tijd om de informatie tot u te nemen. Of kom ons gewoon opzoeken.

 

Over ons

De Kandelaarkerk Zuidlaren werkt vanuit de opdracht van God om hem te loven en te prijzen, Zijn gemeente bij elkaar te brengen en samen het lichaam van Christus te vormen. Daartoe zien wij het als onze taak om elkaar lief te hebben, naar elkaar en onze omgeving om te zien en te allen tijde de goedheid van God te verkondigen. Van hieruit formuleren wij de volgende kernwaarden voor de Kandelaarkerk Zuidlaren waaraan wij alles wat we doen en al het…

Wat kunt u verwachten

De gemeente van de Kandelaarkerk Zuidlaren (bijna 600 leden) is georganiseerd in 16 wijkkringen, onderling verbonden door de liefde voor God en de naaste medemens. Als totale gemeente komen we iedere zondag bijeen in de (open) kerkdiensten om 10:00 en 16:30 uur. Iedere eerste en derde zondag van de maand (en in de maanden juli en augustus √≠edere zondag) is er na de ochtenddienst gezamenlijk koffie(thee)drinken waar u van harte welkom bent! Op woensdagochtend is het “Open Kerk”, voor iedereen…

Wat Wij Geloven

Wij geloven in de de drie-enige God, Vader, Zoon, en Heilige Geest die hemel en aarde heeft geschapen, en nog steeds in stand houdt Wij geloven dat de bijbel het onfeilbare woord van God is. Zijn Woord, dat ook vandaag de dag onmisbaar is voor ons leven met Hem. Wij geloven ook dat dit wordt nagesproken in de drie algemene belijdenisgeschriften (de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, en de geloofsbelijdenis van Athanasius), en in de drie bijzondere belijdenisgeschriften (de…

Contactpersonen

Overzicht van contactgroepen en personen. Deze kunt u telefonisch of middels email bereiken.