Over ons

Over ons

De Kandelaarkerk Zuidlaren werkt vanuit de opdracht van God om hem te loven en te prijzen, Zijn gemeente bij elkaar te brengen en samen het lichaam van Christus te vormen. Daartoe zien wij het als onze taak om elkaar lief te hebben, naar elkaar en onze omgeving om te zien en te allen tijde de goedheid van God te verkondigen.

Van hieruit formuleren wij de volgende kernwaarden voor de Kandelaarkerk Zuidlaren waaraan wij alles wat we doen en al het werk in de gemeente toetsen:

  • Wij vinden het daarom belangrijk dat in onze gemeente
    •  God wordt groot gemaakt
    • De Bijbelse boodschap van Genade, Vertroosting en vermaning wordt verteld.
  • Wij vinden het daarom belangrijk dat we omzien naar elkaar
  • Wij vinden het daarom belangrijk dat iedereen zich verantwoordelijk voelt in de kerk en ieder zich naar vermogen inzet voor de dienst aan de Here, voor elkaar en onze omgeving.

In de volgende korte videofilm proberen wij u een indruk te geven van onze gemeente:

Centraal staat in onze gemeente de liefde tot God.