Historie Kerk

Historie Kerk

1. De Kerk in Drenthe

Het ‘Drenthe der heidenen’ was in de vorige eeuw een gebied waar je zo snel mogelijk doorheen reisde. Niet alleen omdat het vrij onbewoond was, maar ook omdat een deel van de bewoners niet altijd de vriendelijkste houding aannam tegen voorbijgangers. De benaming wijst nog naar iets anders: kleine kerkjes, en ook veel dorpen zonder kerk. Wat dat betreft is ‘het Noorden’ niet ‘één pot nat’.

2. De geschiedenis van Drenthe

De zwarte gezichten van de turfstekers die met hun leven de brandstof leverden voor het begin van onze geïndustrialiseerde tijd, zijn er alleen nog op foto\’s. De afschuw over wat mensen met elkaar kunnen doen, heeft door harde ervaringen een diepe lading gekregen. Drenthe bewaart op meerdere manieren herinneringen aan de verschrikkingen die er komen wanneer het kwaad de macht grijpt. Je zou bijna vergeten dat de oudste resten van beschaving ook in onze provincie zijn terug te vinden.

3. De geschiedenis van Zuidlaren

Zuidlaren is een verhaal apart. Bekend is de uitspraak ‘wie bint gin Gronnigers, wie bint gin Drent’n, wie bint Zuudloarders’. Zuidlaren staat graag bekend als een uniek Drents dorp. Toch beschikt Zuidlaren wel degelijk over bijzondere kenmerken die het zelfs mondiaal gezien tot een unieke plaats maken. Het bekende lied ‘Berend Botje’ geeft daar voldoende bewijs van.

4. Het ontstaan van de Gereformeerde kerk te Zuidlaren

Zuidlaren kent een oude kerk. Vlakbij de grote Brink (open plek in het dorp omringd door bomen) en vlakbij het vroegere gemeentehuis Laarwoud, staat op een soort terp de oude kerk het gebouw van de Hervormde Kerk, thans samen met de Gereformeerde Kerk (syn.) vormend de PKN. De gereformeerde kerk in Zuidlaren is echter niet in de eerste plaats als voortzetting te beschouwen van de Hervormde Kerk. En die gereformeerde kerk is er, behalve aan de Stationsweg (Geref. Kerk syn.),…

5. De Vrijmaking

Ook voor onze gemeente zijn de gebeurtenissen uit het laatste oorlogsjaar bepalend geworden voor onze huidige situatie. Het oorspronkelijke gereformeerde kerkgebouw staat er nog en is in gebruik bij de Gereformeerde kerk (syn.). In september 1944 werden drie ambtsdragers geschorst omdat ze een voorlichtingsvergadering tegen de uitspraken van de synode hadden georganiseerd.

6. Predikanten Zuidlaren

De institutie van de gereformeerde kerk alhier vond plaats op 20-02-1898. Er waren eerder wel enkele leden die kerkten in Haren, Kielwindeweer en later in Vries; in juni 1862 stichtten zij een kerk die in mei 1872 echter is ontbonden vanwege te weinig leden. Na de stichting is er later een kerk gebouwd en geopend in 1900 (en in 1937 vervangen door de huidige) aan de Stationsweg. Predikanten voor de vrijmaking Naam vanaf tot ds. J. Sybrandi 27 augustus 1916 25…

7. Twee wijken

In de jaren ’80 groeide de gemeente sterk (van 450 tot 800 leden),.voornamelijk doordat veel nieuwe leden zich vestigden in de nieuwbouw. Deze groei is er aanleiding voor geweest om de gemeente in twee wijken op te splitsen. Wijk West is de wijk die grenst aan het Dennenoord”-terrein en waar vanouds ook veel personeel van de stichting woonde. Inmiddels zijn ook daar velen neergestreken die vaak hun werk buiten het dorp hebben. Wijk Oost bestaat voor een groot deel uit…

8. De huidige situatie

Inmiddels zijn meer dan honderd jaar voorbijgegaan. \”Dennenoord\” is onderdeel van de GGz-Groningen, nu Lentis, geworden. De kerkelijke banden zijn er alleen nog via de dienst geestelijke verzorging (via de geref. kerk syn.). De opvattingen over psychiatrische opvang zijn vele malen gewijzigd. En de gedachte dat verplegers als gezonde kinderen een voorbeeldfunctie hebben op een afdeling waar de hoofdverpleger \’vader\’ is, en de patienten een warm gezinsleven wordt aangeboden in een aangename natuurlijke sfeer, waar het gezond werken is in…