8. De huidige situatie

8. De huidige situatie

Inmiddels zijn meer dan honderd jaar voorbijgegaan. \”Dennenoord\” is onderdeel van de GGz-Groningen, nu Lentis, geworden. De kerkelijke banden zijn er alleen nog via de dienst geestelijke verzorging (via de geref. kerk syn.). De opvattingen over psychiatrische opvang zijn vele malen gewijzigd. En de gedachte dat verplegers als gezonde kinderen een voorbeeldfunctie hebben op een afdeling waar de hoofdverpleger \’vader\’ is, en de patienten een warm gezinsleven wordt aangeboden in een aangename natuurlijke sfeer, waar het gezond werken is in de buitenlucht, die gedachte lijkt te verwijzen naar eeuwen geleden.

Toch was dit vijftig jaar geleden nog heel gewoon. Inmiddels zijn de hekken weg. Maar of de afstand tussen gezond en ziek er kleiner op is geworden? In deze tijd proberen wij een levende gemeente te zijn. Behalve de opbouw van eigen gemeente, staan ons daarbij ook andere, nieuwe opdrachten voor ogen. De laatste jaren wordt het kerkelijk jaar begonnen met een startweekend gevolgd door een jaarthema dat in de wijken wordt behandeld. De bedoeling hiervan is dat vanuit de wijken meer activiteiten kunnen worden gerealiseerd in het kader van onderling pastoraat. De samensprekingen tussen de CGK en de GKv te Zuidlaren verlopen de laatste jaren moeizaam. Tijdens de laatste samenspreking is, op voorstel van de GKv, besloten voorlopig te stoppen met de huidige vorm van samenspreken tot er, naar we hopen en bidden, betere tijden aanbreken. Wel hebben we vastgesteld dat we elkaar blijven erkennen als kerken van Christus. Op vele manieren krijgt het uitzien naar de komst van de Here gestalte. Daarbij weten we ons geroepen om in ons samenleven als gemeente, de liefde van de Here zichtbaar te maken voor onze omgeving.

De plannen om het kerkgebouw aan de Schipborgerweg te verbouwen zijn in 2014 gerealiseerd. De hal is vergroot. De kerkzaal is aangepast, zodat we geen dubbele diensten meer nodig hebben en er zijn een aantal zalen bijgekomen, waaronder een jeugdhonk. De Schans aan de Julianalaan is verkocht. In plaats van 2 wijken, die ieder onderverdeeld waren in secties, zijn er nu 16 wijkkringen, die hun eigen predikant, ouderling, diaken, wijkkringleider en seniorencontactpersoon hebben.

Het ledenaantal is (sept. 2017): adressen 238; doopleden 166, bel. leden 413, totaal: 579

0 reacties

Voeg een reactie toe