1. De Kerk in Drenthe

1. De Kerk in Drenthe

Het ‘Drenthe der heidenen’ was in de vorige eeuw een gebied waar je zo snel mogelijk doorheen reisde. Niet alleen omdat het vrij onbewoond was, maar ook omdat een deel van de bewoners niet altijd de vriendelijkste houding aannam tegen voorbijgangers. De benaming wijst nog naar iets anders: kleine kerkjes, en ook veel dorpen zonder kerk. Wat dat betreft is ‘het Noorden’ niet ‘één pot nat’.

Een groot deel van de provincie Groningen wordt gekenmerkt door robuuste, oude kerken, die een centrale plaats in het dorp innemen. En de geschiedenis van Friesland is op veel manieren verbonden met de geschiedenis van de kerk in Friesland. Dat laatste vind je in Drenthe veel minder. In veel dorpen is \’het café\’ eerder als sociaalgeografisch centrum aan te wijzen. De kerk is door de eeuwen heen voor generaties Drenten altijd \’vreemd\’ gebleven. Dat heeft natuurlijk gevolgen. De kerstening van Nederland is in Drenthe minder diepgaand geweest dan in andere delen van ons land. Niet zelden kom je in aanraking met een afwerende houding tegen de kerk en alles wat met geloof te maken heeft. Zo\’n afwerende houding vind je ook elders. Maar er zijn toch verschillen. Om iemand in aanraking te brengen met Christus de Verlosser, is het belangrijk die houding te begrijpen.