5. De Vrijmaking

5. De Vrijmaking

Ook voor onze gemeente zijn de gebeurtenissen uit het laatste oorlogsjaar bepalend geworden voor onze huidige situatie. Het oorspronkelijke gereformeerde kerkgebouw staat er nog en is in gebruik bij de Gereformeerde kerk (syn.). In september 1944 werden drie ambtsdragers geschorst omdat ze een voorlichtingsvergadering tegen de uitspraken van de synode hadden georganiseerd.

Spoedig volgde de eerste kerkdienst en instituering.

De strijd om de vrije verkondiging van Gods woord is tot vandaag toe terug te zien in gebroken verhoudingen.
In de eerste tijd werd een klein (wit) kerkgebouw betrokken aan het begin van de Tienelsweg, thans garageplein, en vanaf 1966 het huidige gebouw de “Kandelaarkerk”, dat inmiddels enkele aanpassingen heeft ondergaan. Een sterke onderlinge band werd gevoeld in de jaren waarin het kerkelijk leven getekend werd door moeite en strijd.