7. Twee wijken

7. Twee wijken

In de jaren ’80 groeide de gemeente sterk (van 450 tot 800 leden),.voornamelijk doordat veel nieuwe leden zich vestigden in de nieuwbouw. Deze groei is er aanleiding voor geweest om de gemeente in twee wijken op te splitsen. Wijk West is de wijk die grenst aan het Dennenoord”-terrein en waar vanouds ook veel personeel van de stichting woonde. Inmiddels zijn ook daar velen neergestreken die vaak hun werk buiten het dorp hebben. Wijk Oost bestaat voor een groot deel uit meer recente nieuwbouw. De kerkenraad heeft besloten (1997) dat beide wijken zich min of meer zelfstandig dienen te ontwikkelen binnen de huidige structuur van één gemeente. De voordelen van een grotere gemeente moeten zo bewaard worden, en de nadelen zoveel mogelijk ondervangen. Nog steeds is er oprechte heimwee naar het ‘één gemeente zijn’, tegelijk is er ook behoefte aan een kleinschalige, overzichtelijke gemeente.

0 reacties

Voeg een reactie toe