5. Dennenoord (Lentis)

5. Dennenoord (Lentis)

Zuidlaren heeft een psychiatrische inrichting, thans Lentis geheten. Eerder luidde de naam GGz (Geestelijke Gezondheidszorg) Groningen locatie Zuidlaren. De historische naam is echter “Denne­noord”, een naam die nog door veel Zuidlaarders wordt gebezigd.­­ Lentis is een groot complex met veel voorzieningen zoals werkplaatsen en een medisch cen­trum dat ook voor de inwoners van Zuidlaren onder­zoek ver­richt. De gebouwen liggen verspreid op een oppervlakte van enke­le hectares groot. Het geheel heeft een parkachtig aanzien met enkele percelen ongerept bos. Het is vrij toegan­kelijk en voor wie van bos houdt valt er in elk jaargetijde veel te genie­ten. Op het terrein staat de zogenaamde “Stichtings­kerk”, thans “Ontmoetingskerk”.

Hier worden ­regelmatig concerten gegeven. Lentis, in de volksmond nog steeds “Dennenoord” genoemd, heeft er in vroegere jaren voor gezorgd dat velen in Zuidlaren kwamen wonen, want het ging uit van de “Gere­formeerde Bond van Barmhartigheid in Neder­land.” Het gebouw hierboven is van 1895 en staat onder toezicht van monumenten­zorg. ‘De geschiedenis van Drenthe’De zwarte gezichten van de turfstekers die met hun leven de brandstof leverden voor het begin van onze geïndustrialiseerde tijd, zijn er alleen nog op foto’s. De afschuw over wat mensen met elkaar kunnen doen, heeft door harde ervaringen een diepe lading gekregen. Drenthe bewaart op meerdere manieren herinneringen aan de verschrikkingen die er komen wanneer het kwaad de macht grijpt.