3. Het stroomdallandschap van de Drentsche Aa

3. Het stroomdallandschap van de Drentsche Aa

Drenthe is de provincie met het grootst aan­tal kilometers fietspa­den. Zij slinge­ren zich door bos­sen, vennen en moerassen, afge­wisseld door oude landbouwgron­den, de zogenaamde enken of esgronden. Al fietsend of wande­lend staat men met verwonde­ring stil bij het mooi­ste na­tuur­reser­vaat van Neder­land, het stroomdal van de Drentsche Aa. Al meanderend stroomt zij door een gebied dat zoveel mogelijk ongerept wordt gela­ten. Hier bevinden zich de oude weide­gronden, die in elk jaargetij­de ver­anderen van kleur. Zeld­za­me plan­ten bijvoorbeeld de orchi­deeën en een groot aantal vogelsoor­ten en houtwallen maken dit gebied tot een waar lustoord, dat een grote aantrek­kings­kracht blijkt te bezit­ten. Gevoelige naturen dromen daar van een wereld van vrede en vei­ligheid. Voor ons Zuidlaarders om even de agenda’s te vergeten en mogelijk een kop koffie te gaan drinken en een nabij gelegen restaurant.