6. Zuidlaren

6. Zuidlaren

Zuid­laren is vooral b­ekend door de groot­ste paarden­markt van Europa, die elk jaar op de derde dinsdag van oktober p­laats v­indt. Het dorp wordt geka­rakteri­seerd door tien brinken, w­aarvan de hoge eiken de in­druk wek­ken dat het bos zich hier voort­z­et.