Wat Wij Geloven

Wat Wij Geloven

Wij geloven in de de drie-enige God, Vader, Zoon, en Heilige Geest die hemel en aarde heeft geschapen, en nog steeds in stand houdt

Wij geloven dat de bijbel het onfeilbare woord van God is. Zijn Woord, dat ook vandaag de dag onmisbaar is voor ons leven met Hem. Wij geloven ook dat dit wordt nagesproken in de drie algemene belijdenisgeschriften (de apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea, en de geloofsbelijdenis van Athanasius), en in de drie bijzondere belijdenisgeschriften (de Heidelbergse catechismus, de Nederlandse geloofsbelijdenis, en de Dordtse leerregels).

Wij geloven dat God Zijn Zoon Jezus naar de aarde gestuurd heeft om onze zonden op zich te nemen. Dit heeft Hij gedaan door onschuldig veroordeeld te worden, te sterven aan het kruis, en weer op te staan uit de dood.

Wij geloven dat God Zijn Heilige Geest heeft gegeven om ons te leiden in dit leven, en om ons dicht bij Hem te houden. Door Zijn Geest ontvangen wij het geloof. Krijgen we kracht om door te gaan als we het moeilijk hebben. Krijgen we wijsheid om de juiste weg te gaan, als we de weg niet meer weten.

Wij geloven dat we als gemeente gezin van God mogen zijn: broers en zussen van elkaar, kinderen van dezelfde Vader. Door Zijn Geest verbindt Hij ons aan elkaar. In Zijn opdracht willen wij elkaar liefhebben, elkaar helpen, en naar elkaar omzien.

Wij geloven dat God deze wereld liefheeft. Dat Hij ook vandaag de mensen die Hem nog niet kennen uitnodigd om hun vertrouwen op Hem te stellen. En om zo Zijn cadeau van eeuwig leven te ontvangen.

Wij geloven dat er een dag komt, dat Jezus zal terugkomen zoals Hij heeft beloofd. Naar die dag kijken wij uit. Wij geloven dat de doden op die dag zullen opstaan, en dat mensen van alle generaties en tijden voor Jezus zullen verschijnen om geoordeeld te worden. Wij geloven dat wij niet op grond van onze eigen daden door dat oordeel heen kunnen komen. Alleen op grond van Jezus lijden, sterven, en opstanding kunnen wij worden vrijgesproken van onze zonden en opstand tegen God. Dat is de verlossingsweg die God zelf bedacht heeft en zelf tot stand heeft gebracht. Er is geen andere weg dan door Jezus. Daarom luisteren wij ook graag naar Jezus opdracht om alle mensen over Hem te vertellen en hen uit te nodigen hun vertrouwen volledig te stellen op Jezus, en niet op hun eigen daden.

 

.