Nieuwste plannen kerkdiensten vanaf 1 juli 2020

Nieuwste plannen kerkdiensten vanaf 1 juli 2020

Herstart erediensten.

Beste gemeenteleden, vanaf DV 5 juli zijn we weer gestart met erediensten met een beperkt aantal gemeenteleden. Hoewel het nog beslist niet als vanouds zal zijn is de ervaring van het elkaar ontmoeten iets waar velen naar uitzien. Daar willen we aandacht voor hebben en het accent op leggen. We nodigen per zondag wijken uit volgens onderstaand schema. Gemeenteleden kunnen zich aanmelden voor de zondag waarop hun wijk aan de beurt is. Ieder ander kan zich opgeven vanaf woensdag zolang er plaats is. Zo kunnen we het zorgvuldig coördineren. We gaan ervaren hoe het gaat en met elkaar leren. We zullen het evalueren en zo nodig bijstellen.

zondag Wijk
5 juli 9:30 5 en 14
12 juli 16:30 Gasten belijdenis en deel wijk 9 en 15
19 juli 9:30 4 en 15
26 juli 9:30 3 en 8
2 aug 9:30 2 en 7
9 aug 9:30 1 en 6
16 aug 9:30 9 en 11
23 aug 9:30 10, 12 en 13

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar: dienstbijwonen@gkvzuidlaren.nl. Wanneer u niet kunt mailen kunt u bellen tussen 19 en 20 uur met 06-40485195 (Grethe Philips); appen mag ook.

Vermeld naam, aantal personen, wijknummer en datum dat u wilt deelnemen. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail. Wanneer het maximaal aantal inschrijvingen is bereikt zullen we daarover ook berichten. We hanteren geen leeftijdsgrens en realiseren ons dat het per persoon kan verschillen of u al wilt deelnemen aan een dienst.

Alle diensten worden live uitgezonden en zijn daarna ook nog online te volgen op de inmiddels gebruikelijke wijze.

Er is een gebruiksplan opgesteld en deze is beschikbaar via de Scipio-app. We willen u hier nogmaals attenderen op de afspraken zoals die gelden:

  • Wanneer u Corona gerelateerde klachten heeft blijft u thuis.
  • Was voordat u naar de kerk gaat uw handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (3 tegels).
  • Bij binnenkomst graag handen desinfecteren.
  • Eventuele jas neemt u mee naar uw zitplaats.
  • Steeds een rij blijft vrij, dit wordt aangegeven. Huishoudens mogen naast elkaar plaatsnemen. Minimaal 3 stoelen vrij laten tussen huishoudens.
  • Beperk toiletbezoek.
  • Na de dienst de kerk verlaten. Houd buiten ook 1,5 meter afstand.

Heeft u nog vragen dan kunt u deze stellen via bovengenoemd mailadres of telefoonnummer.