Preken op 1 Koningen

Preken op 1 Koningen

Het zachte suizen van de stilte

komen stilte ‘k Stel mijn vertrouwen (canon, 2x) groet buigen lb 887:1 Romeinen 13:8-14 ps 62:1,3 horen gebed start kinderkringen (gr. 1-3, 6-8) 1 Koningen 19:9b-18 Stil, mijn ziel wees stil (opw 717) Het zachte suizen van de stilte (1 Koningen 19:12b) Stil (opw 695) einde kinderkringen geven gebed collecte (st. MAF) gaan Zegen ons, Algoede (lvk 456:1,2) zegen Amen, amen, amen (lvk 456:3)