Preken op 1 Tessalonicenzen

Preken op 1 Tessalonicenzen

Pinksterdienst

komen gezongen votum groet lb 675 horen gebed 1 Tessalonicenzen 1 Wat geloof je van de Heilige Geest? (HC zondag 20) ps 104:1,8 geven Nicenum gz 181:1,3,8 collecte gaan lb 704 zegen

Dienst op eeuwigheidszondag

lied vooraf: dnp 73:7 __ komen stilte votum groet Onze schuilplaats is God (opw 847) buigen Matteüs 22:37-40 gebed horen Stil maar, wacht maar start kinderkringen (gr. 3/4, 6/7) 1 Tessalonicenzen 4:13-18 verkondiging (Leviticus 19:27-28) dnp 16 einde kinderkringen gedenken Es ist nun aus mit meinem Leben 3,4 (J.S. Bach) ps 90:1 wij herinneren de namen De mensen die we missen (Sela) geven gebed collecte (diaconie: Vrienden van Gomarus) gaan gz 209:2,3 zegen

Een hoop hoop – zondag 8 november 2020

vooraf – Vaste hoop komen – welkom – votum – groet buigen – verootmoediging – dnp 43:3 horen – gebed – 1 Tessalonicenzen 5:1-11 – Een hoop hoop (preek over bijbelse hoop) – Een toekomst vol van hoop (Sela) geven – gebeden – collecte (zending/evangelisatie) gaan – Mijn hoop is op u Heer (opw 337) – zegen

Troost elkaar met deze woorden – zondag 1 november 2020

komen * votum * groet * ps 42:1,5 (oude berijming, ’t Hijgend hert) buigen * 10 geboden * ps 56:5 (oude berijming, Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar woord) horen * gebed * 1 Tessalonicenzen 4:13-18 * Troost elkaar met deze woorden (1 Tessalonicenzen 4:18) * gz 137 (GK06 ‘k Wil u o God mijn dank betalen) geven * gebeden * collecte (TU Kampen) gaan * lb 769:1,2 (Eens als de bazuinen klinken) * zegen