Preken op Genesis

Preken op Genesis

Dankuur

komen votum groet dnp 65:1,4 voor het danken Het is dankdag (zie onder) gebed Genesis 4 El Shaddai De eerste kerkdienst (verkondiging vanuit Genesis 4:26) De goedheid van God HC zondag 10, v/a 27; HC 45, v/a 116 Tel je zegeningen (zie onder) danken dankgebed gz 137 (GK06, ‘k Wil u, o God, mijn dank betalen) na het danken collecte (Drenthe Mission: Venezuela) gaan dnp 89:4 zegen __ Het is dankdag (wijs: Ik ga slapen, ik ben moe) 1 Het…

Dienst met dopen

komen stilte votum groet gz 167 buigen 10 geboden dnp 105:1,3 horen gebed Ken je dit verhaal start kinderkringen (gr.1-3, 6-8) Romeinen 3:21-24 Genesis 5:28-29, 6:5-8 verkondiging (Genesis 6:8 ©NBG51) Genade zo oneindig groot (opw 428) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop lb 348:1,2,3 doop Noa Nienke Bergwerff lb 348:6,8,9 geven gebed collecte (zusterkerk Brazilië) gaan dnp 29:4 zegen

3e advent

votum en groet gezang 189 : 1 en 2 lezing van de wet psalm 25 : 2 en 4 gebed Genesis 38 Psalm 45 : 1 en 2 (dnp) Tekst: Genesis 49 : 8 – 12 Verkondiging, Volg de ster; Juda: Hij zwaait de scepter Liedboek 439 : 1 – 3 Gebed en voorbeden collecte opwekking 790 zegen

Themadienst – (homo)seksualiteit

Zingen: LB2013 gezang 441:1 Votum en groet Zingen: LB2013 gezang 442 Leefregel: lezen: Matteüs 5: 3-10 Zingen: NLB gezang 838: 1, 2 Kinderen naar kinderkring Preek met daarin verwerkt een aantal Schriftgedeelten – er is dus geen aparte Schriftlezing Zingen (na deel 1): Opwekking 350 Zingen (na deel 2): Psalm 139: 6, 11 Zingen (na deel 3): Opwekking 378 Gebed Collecte Kinderen terug uit kinderkring Zingen: NLB gezang 439: 1, 2, 4 Zegen en gezongen ‘Amen’

In het begin 2: Het is niet goed dat de mens alleen is

komen stilte gezongen votum groet gz 232:1,4 horen gebed start kinderkringen (gr. 1/2, 7/8) Genesis 2:4-25 ps 111:1 In het begin 2: Het is niet goed dat de mens alleen is gz 177:1 einde kinderkringen vieren uitleg bij het avondmaal Apostolicum 1-7 gz 176:5 rondgang + gz 256; ps 63:1,2,3; lb 216 geven gebed collecte (3xM, evangelisatie via de media) gaan lb 425 zegen

In het begin 1: God zag dat het goed was

komen stilte gezongen votum groet ps 8a buigen samenvatting van de wet gebed horen Dankuwel start kinderkringen (gr. 3/4, 5/6) Genesis 1:1-2:3 lb 162 In het begin 1: God zag dat het goed was Hoe groot zijt gij (opw 407) einde kinderkringen geven gebed collecte (Evangelie & Moslims) gaan ps 33:5,8 zegen __ na de dienst Heel de schepping geeft u eer (opw 586)

Open je ogen

Welkom Stiltemoment Afhankelijkheidsgroet & Vredegroet Psalm 84 Het evangelie van Gods wet Psalm 34: 3, 5 en 6 Gebed Luisteren: Lied 9a “slaapliedje’ Genesis 28: 10-22 Luisteren: Lied 9b ‘startliedje’ Preek bij Genesis 28: 12 Lied 416 Voorbede- en dankgebed Inzameling van de Gaven Geloofsbelijdenis van Nicea Lied 177 Zegen De dienst is te bekijken met deze link

Discover your smile (3)

welkom Ik hef mijn ogen op haar de bergen (opw 640) Vader u bent goed (opw 630) gebed kindermoment Genesis 24:62-67 De liefde van mijn leven (Isaak – 3) ps 63:2,3 gebed Bless the Lord, my soul zegen __ collectedia

Discover your smile (2)

ps 103:1,3 gebed Genesis 22:1-18 Het kind van de rekening (Isaak – 2) Apostolicum gebed preek-in-de-week Ik bouw op u zegen collectedia

Discover your smile (1)

welkom Jezus vol liefde (gz 233) gebed Genesis 18:1-15, 21:1-7 kindermoment God is altijd groter God maakt dat ik kan lachen (Isaak – 1) De steppe zal bloeien (lb 608) gebed U, Vader, U zij lof (gz 139:3 GK06) zegen __ collectedia