Preken op Handelingen

Preken op Handelingen

Hemelvaartsfeest

komen gezongen votum groet gz 215:1,3,4,5 (De dag van onze vorst brak aan) Woord gebed Ik moet weggaan Handelingen 1:1-11 ps 110:1,2,3 Handelingen 1:11 lvk 234 (Al heeft Hij ons verlaten) antwoord NGB artikel 37 – 1e alinea Laat ons nu de loopbaan lopen (tekst: zie onder, wijs: lvk 459) dankgebed collecte (St. Steun Reformatie Oostenrijk) gaan lb 425 zegen __ 1 Laat ons nu de loopbaan lopen, gaan de weg die voor ons ligt, lopen met de ogen open,…

Pasen, doopdienst

vooraf Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706) welkom aansteken nieuwe paaskaars komen gezongen votum groet Daar juicht een toon (GK06, gz 95) buigen 10 geboden De rivier (opw 642) horen gebed God heeft jou gemaakt van top tot teen Johannes 20:1-10 start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Handelingen 26:1-8, 19-23 paasboodschap (Handelingen 26:23) In het kruis zal ‘k eeuwig roemen (GK06, gz 91) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop doop Amber Verbree Wonderlijk (Sela) geven gebed collecte (Dit…

Dienst met bevestiging oudsten

komen stilte gezongen votum groet dnp 136:1(a),2(v),8(m),11(a) buigen gebed horen Onder, boven, voor en achter start kinderkringen (gr 1-3, 4-5) Handelingen 20:17-38 Zorg voor jezelf en voor de kerk (Handelingen 20:28) ps 16a (Ik val niet uit zijn hand) bevestigen uitleg over oudsten vragen/antwoorden lb 416:1 geven gebed collecte gaan gz 175b (wisselzang; zonder ‘amen’) zegen

Jezus zien

komen Votum & groet (Sela) horen gebed kinderkringlied (wijs, tekst: zie onder) start kinderkringen (gr. 1-4) Handelingen 6:8-15, 7:54-60 dnp 110:1,2 Jezus zien (Handelingen 7:55,56 – deel 8: afronding jaarthema) In de hemel is de Heer geven gebed collecte (diaconie: stichting MAF) gz 175a (Apostolicum) gaan zegen

De vijand wordt instrument

votum en groet psalm 67 : 1 en 2 Gods wet (Markus 12 : 28b – 31 en Romeinen 13 : 8 – 10) opwekking 355 gebed Handelingen 9 : 1 – 22 liedboek psalm 22 : 12 verkondiging n.a.v. Handelingen 9 : 15 gezang 118 : 1 – 3 dankgebed collecte opwekking 334 zegen

De eerste Afrikaanse christen gaat blij naar huis

Votum en groet lied 217: 1, 3 en 5 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging gezang 218: 1 en 4 Jesaja 56: 1-8 Psalm 87: 3 en 4 verkondiging n.a.v. Hand 8:26-39 Psalm 96: 1 en 2 10 geboden Psalm 119: 40 Dankbede en voorbede collecte lied 413: 1-3 Zegen De dienst bekijken kan via deze link

Samen Geestelijk volhouden

komen * votum * groet * Zie ik sterren aan de hemel staan (GK06 gz 149) buigen * 10 geboden * ps 139:11 * gebed horen * Handelingen 2:42-47 * Samen Geestelijk volhouden (Handelingen 2:42) * Toon mijn liefde (opw 705) bevestigen * uitleg bij het bijz. ambt * Gebed voor de werkdag (Sela) * vragen / antwoorden * ps 134 geven * gebed * collecte gaan * ps 150 (The Psalm Project) * zegen

Pinksterdienst

komen * De wind steekt op (Sela) * votum * groet * Hoor ons loflied (opw 553) horen * gebed * Handelingen 2:1-4, 37-42 * verkondiging (Handelingen 2:37-40) * Geest van hierboven (lb 675) * 10 geboden * ps 25:2,6 vieren * uitleg bij de doop * openbare geloofsbelijdenis * doopbedieningen * dnp 105:2,3 * kindermoment geven * gebed * collecte (zending/evangelisatie) gaan * Heer, u bent mijn leven (gz 177:1,4) * zegen * Ere zij aan God, de Vader…

God kan jou ook gebruiken – zondag 13 september 2020

Votum en groet Zingen: Gezang 460:1 en 3 – Loof de Koning Wet Gebed Lezen uit de Bijbel: Handelingen 9: 1-22 Zingen: Psalm 33:1 en 6 – Juich, wie de HEER (DNP)* Verkondiging; God kan jou ook gebruiken!  Zingen: Opwekking 461 – Mijn Jezus, mijn redder Dankgebed en voorbede Collecte Zingen: Gezang 22: 1, 3 en 4 – Uw woord omvat mijn leven Zegen van God

God doet de deur open – zondag 30 augustus 2020

kind- en gezinsdienst ___ komen * stilte * votum * groet buigen * tien geboden * Laat de kinderen tot Mij komen (gz 160) horen * gebed * Handelingen 16:9-15 (BGT) * God doet de deur open (preek over Lydia) * Is je deur nog op slot? vieren * uitleg doop * doop Benthe Sarah van der Steen * Zegen voor de kinderen (Sela) geven * gebed * collecte (diaconie) gaan * Dank u dat u hebt willen spreken (GK06,…

minidienst 15: Pinksteren, nu wordt het pas goed Pasen!

film en montage: Lisa Olthof ___ Welkom Votum en bemoediging Zingen: Opw. 334  (Heer, uw licht en uw liefde schijnen) Gebed Schriftlezing: Handelingen 2 : 1 – 4 en 22 – 40 Zingen: Opw. 727 (= Psalmen voor Nu 16) Tekst: Handelingen 2 : 36 Verkondiging Zingen: Lb. 675 : 1, 2 (Geest van hierboven, = LvK 477) Geloofsbelijdenis Zingen: GK06 103 (O Schepper Geest woon in uw kerk), vs 1, 2, 3 en 9 Gebed en voorbeden Collecte Zingen:…
  • 1
  • 2