Preken op Psalmen

Preken op Psalmen

Hemels groen 1 – Van de HEER is de aarde

komen stilte gezongen votum groet gz 132:1,3,4,6 (GK06, Dank U voor deze nieuwe morgen) buigen 10 geboden dnp 19:1,3 horen gebed God is een Kunstenaar start kinderkringen (gr.3/4, 7/8) Psalmen 24 Hemels groen 1: Van de HEER is de aarde (verkondiging vanuit Psalmen 24:1) dnp 102:6 einde kinderkringen geven gebed collecte (Halabuda) gaan gz 254 (Kom, laat ons vrolijk zingen) zegen

Bevrijdingsdag

komen dnp 124 groet horen gebed Een rivier vol van vrede (opw 88) start kinderkringen (gr.3/4, 7/8) Psalmen 124 Bevrijdingsdag (overdenking vanuit Psalmen 124) Er is een dag (opw 585) einde kinderkringen vieren avondmaalsformulier 2 (Instelling, Verzekering, Eenheid, Verlangen) viering / rondgang + gz 176 geven ps 103:1,3,9 gebed collecte (Khothatsong pleegzorg Zuid-Afrika) gaan lb 769:1,2,6 zegen

Missiedienst met avondmaal

komen gezongen votum groet dnp 117 horen gebed start kinderkring (gr.3-4, 7-8) Psalmen 117 overdenking Looft de Here, alle gij volken (opw 54) einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed Aan uw tafel (Sela) rondgang + Prijs de Heer, mijn ziel & Laudate omnes gentes (Taizé) geven presentatie Wereldwerkers gebed collecte (Wereldwerkers) gaan dnp 134:2 zegen

Geen woord te veel

komen stilte gezongen votum groet Wat houd ik van uw huis (opw 715) buigen 10 geboden dnp 119:1,2 horen gebed Lees je Bijbel, bid elke dag start kinderkring(en) Psalmen 119:1-3, 9-10, 15-18 Geen woord te veel (verkondiging) dnp 119:4,5,23,33 einde kinderkringen geven gebed collecte (Evangelie & Moslims) gaan dnp 119:42,43 zegen

Dienst met publieke geloofsbelijdenis

komen welkom gezongen votum groet Mijn herder (Sela) buigen schuldbelijdenis ps 22:1 genadeverkondiging ps 22:2 horen gebed Onder, boven, voor en achter (kidsopw 211) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Psalmen 121 Door God gedragen (verkondiging vanuit Psalmen 121) ps 121:1,4 einde kinderkringen belijden getuigenis vragen / antwoorden / zegen ps 134:3 belijdeniscadeau geven gebed collecte (Theologische Universiteit Kampen | Utrecht) gaan Ik zal er zijn (Sela) zegen

Dienst met avondmaal

mededelingen en welkom komen gezongen votum groet ps 122:1,3 buigen 10 geboden lb 314:1 horen gebed start kinderkring (gr.4-5, 6-8) Psalmen 84 Wat houd ik van uw huis (overdenking) opw 715 einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed rondgang + gz 177 geven gebed collecte (Open Doors) gaan dnp 84:2,4 zegen

Geen vrede zonder recht

vooraf: Groot is uw trouw, o Heer (gk06, gz 160) komen welkom votum groet De kerk van alle tijden (gk06, gz 119:1,2,5) horen gebed U bent die U bent start kinderkring (gr.4-5, 6-8) Psalmen 85 Geen vrede zonder recht (overdenking bij Psalmen 85:11) dnp 85:3 einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed geloofsbelijdenis: gz 175a rondgang (+ lb 912) geven gebed collecte (Congo) gaan dnp 75:1 zegen

De les van de ballingschap

votum en groet liedboek 713 : 1 ,2 leefregels Deuteronomium 5 : 1 – 21 liedboek 79 : 3 , 5 gebed Jeremia 29 : 4 – 14 Psalm 137 : 1 , 2 2 Kronieken 36 : 11 – 21 Psalm 137 : 3 , 3 verkondiging, de les van de ballingschap : de oorzaak , ellende ,zegen , van de ballingschap psalm 30 : 3 ,6 , 7 dankzegging en voorbede collecte GK- gezang 240 : 2 ,…

Laat de rivieren in de handen klappen

Welkom Gezongen votum en vredegroet LB 217: 1 en 4 Schuldbelijdenis en genadeverkondiging KB 218: 1 en 4 1 e Lezing: Psalm 98 GKN Ps. 98: 4 2e Lezing: Kolossenzen 1, 12 – 20 KB 247: 1 en 2 Preektekst Ps. 98 vers 8 LB 978: 1 en 4 Avondmaalsformulier 5 KB 182:1 Uitdelen brood en wijn Gemeentegebed Collecte KB 213: 1 en 3 zegen

Psalm 122

Stil gebed Votum en zegengroet DNP Psalm 122: 1-2 10 geboden Zingen: GK237: 1, 4 en 5 Gebed om de opening van het Woord Lezen: Psalm 122 Zingen: DNP Psalm 122:3 Verkondiging Zingen: LB835: 1-4 ‘Jezus ga ons voor’ Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: NLB801: 1, 3, 7 en 8 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ Zegen