corona

corona

minidienst 16: Doe me een deugd

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom Ik sla mijn ogen (opw 640) gebed kindermoment HC zondag 24 doe me een deugd – deel 1 Titus 2:11-14 doe me een deugd – deel 2 Op die dag (opw 818) collecte (diaconie: Open Doors + Lied voor de lijdende kerk) voorbeden zegen Amen (lb 415:3)

minidienst 13: Niet alleen

film en montage: Sara Huizinga, Lisa Olthof ___ welkom Vul dit huis met uw glorie – opwekking 815 Johannes 14:15-20 (BGT) Niet alleen – overdenking bij Johannes 14:18 nagesprek Je draagt het niet alleen voorbeden collectemoment Geest van hierboven – lb 675 zegen  

minidienst 10: De tirannie verdrijven

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom O Lord, hear my prayer / gebed kindermoment opw 689 + Romeinen 6:16-23 lb 708:6 + overdenking: De tirannie verdrijven lvk 435:4,5 voorbeden collecte (ivm moederdag: New Born Life, via rek.nr. of Givt-app) zegen opw 720 ___ Als je hier klikt, kom je bij een preek-namen-bingo die bij deze dienst hoort.

minidienst 9: God is bij ons

film & montage: Lisa Olthof ___ Zingen: Psalm 84 (Psalmen voor Nu): Wat hou ik van uw huis Welkom Lezingen: Johannes 1:1-14, Openbaring 21:1-4 Overdenking Zingen: Opwekking 518 (Heer u doorgrondt en kent mij) Voorbeden Collecte Zingen: Ik zal er zijn (Sela) Zegen ___ Klik hier voor de beamteksten.

ouderen – minidienst 02

welkom Heer, ai, maak mij uwe wegen (psalm 25:2 oude berijming) gebed Exodus 15:22-27 overdenking: Parkeren in de zon Tel uw zegeningen (Urker Mannenkoor) Onze Vader Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord (psalm 56:5,6 oude berijming) zegen

minidienst 7: Geduld

film & montage: Lisa Olthof ___   welkom ‘k Stel mijn vertrouwen (gz 239) Van A tot Z (kidsopw 241) gebed Uit de diepten roep ik u (PvN 130) Jakobus 5:7-11 overdenking: Geduld is een schone zaak. dnp 145:1,3 voorbeden collecte: ondersteuning missionaire projecten (via rek.nr. of Givt-app) De HEER zegene u (gz 261) ___   Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 6: Pasen

film & montage: Lisa Olthof ___ opw 706 (2e helft) welkom U zij de glorie gebed Lucas 24:1-12 overdenking: de paasgroet (Lucas 24:34a) De Heer is waarlijk opgestaan (gz 206) voorbeden collecte: zending / evangelisatie (via rek.nr. of Givt-app) Daar juicht een toon (GK-2006-gezang 95) zegen Wij vieren feest (kidsopw 232) ___ Klik hier voor de beamteksten.

minidienst 5: Goede Vrijdag

film & montage: Lisa Olthof ___ welkom lb 562 gebed Via Dolorosa (Sela) Lucas 23:26-31, 44-46 overdenking: jong hout (Lucas 23:31) dnp 22:1,2,3 Apostolicum Onze Vader zegen opw 706 (1e helft) ___ Klik hier voor de beamteksten.

corona-minidienst 4: Palmpasen

welkom ps 27:3,7 10 geboden: niet alleen Agnus Dei (Sela) gebed corona-kinderkringlied Matteüs 26:31-35, 69-75 overdenking God zal zorgen (wijs: LvK 429) voorbeden collecte: diaconie (via rek.nr. of Givt-app) God is mijn Herder  (opwekking 790) zegen ___   Klik hier voor de beamteksten.

ouderen-minidienst 01

welkom Blijf mij nabij (Nederland zingt) gebed Jozua 1:1-9 (Jolien Meijer) overdenking: Op de drempel – over hemelse IC Onze Vader ’t Hijgend hert (Urker Mannenkoor) zegen

corona-minidienst 3

welkom De kerk van alle tijden (GK06 gezang 119) gebed You raise me up lezingen: * OT: Zacharia 11:12-13 * NT: Matteüs 26:6-16 overdenking: Hoeveel is Jezus je waard? Jezus, leven van mijn leven (GK06 gezang 89) voorbeden collecte: diaconie (via rek.nr. of Givt-app) zegenlied  zegen
  • 1
  • 2