In het begin

In het begin

In het begin 3: Het ging goed fout en het komt goed

vooraf: Goedheid van God komen stilte votum groet gz 254 buigen 10 geboden ps 119:55,56,57 (+ antifoon) horen gebed kinderkringlied (wijs, tekst: zie onder) start kinderkringen (gr. 1-3, 4-5) Genesis 2:25 – 3:24 In het begin 3: Het ging goed fout en het komt goed Maak ons hart onrustig einde kinderkringen geven gebed collecte (diaconie: Wit Rusland) gaan God zal met je meegaan zegen

In het begin 2: Het is niet goed dat de mens alleen is

komen stilte gezongen votum groet gz 232:1,4 horen gebed start kinderkringen (gr. 1/2, 7/8) Genesis 2:4-25 ps 111:1 In het begin 2: Het is niet goed dat de mens alleen is gz 177:1 einde kinderkringen vieren uitleg bij het avondmaal Apostolicum 1-7 gz 176:5 rondgang + gz 256; ps 63:1,2,3; lb 216 geven gebed collecte (3xM, evangelisatie via de media) gaan lb 425 zegen

In het begin 1: God zag dat het goed was

komen stilte gezongen votum groet ps 8a buigen samenvatting van de wet gebed horen Dankuwel start kinderkringen (gr. 3/4, 5/6) Genesis 1:1-2:3 lb 162 In het begin 1: God zag dat het goed was Hoe groot zijt gij (opw 407) einde kinderkringen geven gebed collecte (Evangelie & Moslims) gaan ps 33:5,8 zegen __ na de dienst Heel de schepping geeft u eer (opw 586)