Jezus uitstralen

Jezus uitstralen

Jezus uitstralen – doden begraven

komen stilte Mijn hulp is van u Heer (opw 640) groet horen gebed God is een kunstenaar (kidsopw 301) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) 1 Korintiërs 15:35-43 ps 16:1,4,5 Jezus uitstralen – 7 (doden begraven – Tobit 1:17b, 2:7-8) De mensen die we missen (Sela) einde kinderkringen geven 10 geboden dnp 111:1,3,4 gebed collecte (stichting Red een Kind) gaan Jezus overwinnaar (opw 832) zegen

Jezus uitstralen – 6

komen stilte gezongen votum groet buigen lb 310 (=10 geboden) horen gebed HEER, onze Heer (psalm 8) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Exodus 15:22-27 Jezus uitstralen – 6 (zieken bezoeken – Matteüs 25:36b) ps 121:1,4 einde kinderkringen bevestigen uitleg bij het bijz. ambt vragen / antwoorden Gebed om zegen (opw 710) geven gebed collecte (Jongerenreis Hongarije) gaan 10.000 redenen (opw 733) zegen

4e lijdenszondag – Jezus uitstralen (5)

dienst in kader van jaarthema Jezus uitstralen (5) komen stilte gezongen votum groet lb 868:1,2,3 horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Genesis 18:1-8, Hebreeën 13:1-2 Mag ik dan bij jou Jezus uitstralen – 5 (Matteüs 25:35c) dnp 146:1,5,6 einde kinderkringen geven 10 geboden gz 162:1,3,4,6,7,8,9 gebed collecte (Theol. Universiteit Kampen-Utrecht) gaan lb 985 zegen

Jaarthema dienst – Jezus uitstralen

komen Vol ontzag (opw 803) stilte votum groet Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd (tekst: zie onder) horen gebed Ik was hongerig start kinderkringen (gr.4-5, 6-8) Matteüs 25:31-46 Jezus uitstralen – 4 (Matteüs 25:35a) ps 146:1,3,4,5 einde kinderkringen geven 10 geboden Welzalig de man (opw 244) gebed collecte (noodhulp aardbeving Turkije / Syrië) gaan zegen lb 425 ___ Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd, en mensen sterven, er is zoveel leed. Uw schepping scheurt, bedolven raken wij, verslagen…

Jezus uitstralen

komen stilte gezongen votum groet gz 233 horen gebed start kinderkringen (gr. 1/2, 7/8) Romeinen 12:9-21 Jezus uitstralen (Romeinen 12:2) De rivier (opw 642) einde kinderkringen vieren uitleg bij het avondmaal Aan uw tafel Nicenum rondgang + lb 912 geven gebed collecte (diaconie) gaan dnp 68:9 zegen

Jezus uitstralen – 1

komen stilte gezongen votum groet lb 868:1,2,4 buigen 10 geboden dnp 119:27,33 horen gebed start kinderkringen (gr. 3-4, 5-7) Jesaja 9:1-6 dnp 27:1,2 Matteüs 5:14-16 Jezus uitstralen – 1 (Matteüs 5:14-16) Heer, uw licht en uw liefde schijnen einde kinderkringen geven gebed Onze Vader collecte (diaconie: Casa Lumina) gaan ps 89:3,7,8 zegen ___ na de dienst: Build your kingdom