Jezus zien

Jezus zien

Jezus zien

komen Votum & groet (Sela) horen gebed kinderkringlied (wijs, tekst: zie onder) start kinderkringen (gr. 1-4) Handelingen 6:8-15, 7:54-60 dnp 110:1,2 Jezus zien (Handelingen 7:55,56 – deel 8: afronding jaarthema) In de hemel is de Heer geven gebed collecte (diaconie: stichting MAF) gz 175a (Apostolicum) gaan zegen

Jezus zien of Jezus niet zien

komen stilte votum groet dnp 96:1,2 buigen Tien Woorden ps 119:49,50,51 gebed horen Johannes 9:18-41 Laat ons Christus zien (opw 755) Jezus zien of Jezus niet zien (Johannes 9:39) Ik ben (Sela) geven gebed collecte (Theol. Universiteit) gaan lb 913 zegen

Jezus zien (3)

komen stilte gezongen votum groet Wat hou ik van uw huis (PvN 84, mmv band) buigen 10 geboden ps 36:2 horen gebed kinderkringlied (mmv band) start kinderkring (gr. 1-4) Hebreeën 2:14 – 3:6 Jezus zien 3 (Hebreeën 3:1) Jezus leeft in eeuwigheid (gz 228) geven gebed collecte (zusterkerken in Venezuela) gaan Zegen mij (opw 710, mmv band) zegen