ouderen minidienst

ouderen minidienst

ouderen – minidienst 02

welkom Heer, ai, maak mij uwe wegen (psalm 25:2 oude berijming) gebed Exodus 15:22-27 overdenking: Parkeren in de zon Tel uw zegeningen (Urker Mannenkoor) Onze Vader Ik roem in God, ik prijs ’t onfeilbaar Woord (psalm 56:5,6 oude berijming) zegen

ouderen-minidienst 01

welkom Blijf mij nabij (Nederland zingt) gebed Jozua 1:1-9 (Jolien Meijer) overdenking: Op de drempel – over hemelse IC Onze Vader ’t Hijgend hert (Urker Mannenkoor) zegen