Preken door Chris van Zwol

Preken door Chris van Zwol

Dienst 26 februari

stil gebed – votum en zegengroet liedboek 868: 1, 2, 3 en 5 schuldbelijdenis: Ik heb U nodig (opw 763) gebed om de opening van het Woord Spreuken 29: 25 Galaten 2: 1 – 14 psalm 146: 1, 2 verkondiging Fundament (opw 785) geloofsbelijdenis gezang 238: 1, 2, 3 dankzegging collecte Jezus alleen (opw 575) zegen

Psalm 122

Stil gebed Votum en zegengroet DNP Psalm 122: 1-2 10 geboden Zingen: GK237: 1, 4 en 5 Gebed om de opening van het Woord Lezen: Psalm 122 Zingen: DNP Psalm 122:3 Verkondiging Zingen: LB835: 1-4 ‘Jezus ga ons voor’ Dankzegging en voorbeden Collecte Zingen: NLB801: 1, 3, 7 en 8 ‘Door de nacht van strijd en zorgen’ Zegen

God zorgt, zodat jij kunt zorgen

Welkom Drempellied: Elk uur, elk ogenblik Lied van aanbidding: The Psalm Project 68 Gebed Kyrië: Have mercy on us Gloria: Liedboek 302: 1, 2, 3, 4 Lucas 12: 13-34 Verkondiging: ‘God zorgt, zodat jij kunt zorgen’ Lied van inkeer: Sela – gebed om vrijheid Gebed Opwekking 805 Zegen Collectedoel