Preken door F. Folkerts

Preken door F. Folkerts

3 koningen

votum en groet liedboek 95 : 1 en 3 leefregels: Exodus 20 gezang 200 : 1 en 2 gebed schriftlezing: Numeri 24 : 15(b) – 19 Psalm 19 : 1 – 5 psalm 136 : 6, 7, 8 tekst: Matteüs 2 : 1- 12 liedboek 517 : 1, 2 verkondiging liedboek 506 : 1 – 4 gebed collecte liedboek 526 : 1, 4 zegen

De les van de ballingschap

votum en groet liedboek 713 : 1 ,2 leefregels Deuteronomium 5 : 1 – 21 liedboek 79 : 3 , 5 gebed Jeremia 29 : 4 – 14 Psalm 137 : 1 , 2 2 Kronieken 36 : 11 – 21 Psalm 137 : 3 , 3 verkondiging, de les van de ballingschap : de oorzaak , ellende ,zegen , van de ballingschap psalm 30 : 3 ,6 , 7 dankzegging en voorbede collecte GK- gezang 240 : 2 ,…

Dienst

Welkom en mededelingen Votum en Groet Lied gezang 240 : 2, 3 Leefregels Lied Psalm 1 : 1, 2, 3 Gebed Inleiding Schriftlezing: samenvatting 1 Samuel 21 : 2 – 10 Schriftlezing 1 Samuel 22 : 6 – 23 Lied Psalm 12 : 1 – 5 tekst Psalm 52 Lied Psalm 52 : 1 en 5 Verkondiging Amenlied gezang 756 1:allen, 2:mannen; 3:vrouwen; 4:m; 5:v; 6:allen Gebeden Collecte Lied gezang 1009 : 1, 2, 3 Zegen en gezongen amen

Verkondiging over Filemon

votum en groet psalm 126 : 1 – 3 wet psalm 130 : 1 – 4 gebed Filemon liedboek 146a : 4 en 5 verkondiging over Filemon : 15 en 16 opwekking 826 dankzegging en voorbede collecte liedboek 146c : 1, 5 en 7 zegen

Wonderlijk oponthoud

Votum Groet Zingen Psalm 96 : 1, 2 Wet Zingen Opwekking 687 : 1 – 4 Gebed Schriftlezing / Tekst Lukas 8 : 40 – 56 Zingen Psalm 30 : 1, 2 Verkondiging Zingen Gezang 244 : 1 – 4 (GK 2017) Dankgebed met Voorbede Collecte Zingen Opwekking 672 : 1 – 4 Gezang 454 : 1, 3 (LvdK) Zegen

Twijfel

Belijdenis en groet Lied Psalm 116 : 1, 2, 3 God heb ik lief Gebed Lezen Mattheus 11 : 2 – 11 Johannes 20 : 24 – 29 Markus 9 : 23-24 Lied Psalm 77 : 1, 3 Roepend om gehoor te vinden Preek Lied Als g’in nood gezeten (Joh. de Heer, nr 7) Gebed Geloofsbelijdenis Lied Heer God U loven wij (Opwekking, nr 7) Zegen