Preken door S.W. de Boer

Preken door S.W. de Boer

3e advent

votum en groet gezang 189 : 1 en 2 lezing van de wet psalm 25 : 2 en 4 gebed Genesis 38 Psalm 45 : 1 en 2 (dnp) Tekst: Genesis 49 : 8 – 12 Verkondiging, Volg de ster; Juda: Hij zwaait de scepter Liedboek 439 : 1 – 3 Gebed en voorbeden collecte opwekking 790 zegen

Palmzondag

Stilte Votum en groet Zingen: Ps. 93 : 1 – 3 Lezing van de wet Zingen: Ps. 25 : 4, 5, 6 Gebed Schriftlezing: Zacharias 9 : 9 – 10 Zingen: Ps. 24 : 1 – 4 Tekst: Matteüs 21 : 1 – 9 Verkondiging GK06, Gz. 88 (Uw opgang naar Jeruzalem) Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 585 (Er is een dag) Zegen

Wees betrouwbaar

Votum/groet Lezen: Joh. 1 : 1 – 5 Zingen: Opw. 755 Gods wil: lezing van de samenvatting van de 10 geboden (Matt. 22:37-40) Gebed Schriftlezingen: Psalm 12 Prediker 7 : 23 – 29 Zingen: Ps. 12 : 1 – 5 Tekst: Spreuken 20 : 6 Verkondiging Zingen: Lb. 513 : 1 – 4 Gebed en voorbeden Collecte Zingen: Opw. 710 Zegen