Preken door T. Waalewijn

Preken door T. Waalewijn

Dienst 16 januari

Votum+groet Zingen: OW 688 Genade zo groot Gebed Lezen Mat 18: 21-35 Tienermoment Zingen Psalm 103: 3 (nieuwe berijming) Lezen Rom 12: 1-2 Preek Zingen OW 629 Waar vergeving is Wetslezing Rom 12: 9-21 Lied GK06 Gez 167:1,3 Samen in de naam van Jezus Gebed Collecte Lied LB 912: 1,5 Neem mijn leven laat het Heer Zegen