Kom, laten we eten en drinken en vrolijk zijn!

Kom, laten we eten en drinken en vrolijk zijn!

welkom
Opwekking 281
| votum | groet
Gezang 145
Lucas 15: 23b en 24
Lucas 15: 31 en 32
Verkondiging
Psalm 103: 1, 3
Viering avondmaal
Gebed
Collecte
Gezang 231: 1, 3 en 4