Dienst

Dienst

Welkom en mededelingen
Votum en Groet
Lied gezang 240 : 2, 3
Leefregels
Lied Psalm 1 : 1, 2, 3
Gebed
Inleiding Schriftlezing: samenvatting 1 Samuel 21 : 2 – 10
Schriftlezing 1 Samuel 22 : 6 – 23
Lied Psalm 12 : 1 – 5
tekst Psalm 52
Lied Psalm 52 : 1 en 5
Verkondiging
Amenlied gezang 756
1:allen, 2:mannen; 3:vrouwen; 4:m; 5:v; 6:allen
Gebeden
Collecte
Lied gezang 1009 : 1, 2, 3
Zegen en gezongen amen