Het zachte suizen van de stilte

Het zachte suizen van de stilte

komen
stilte
‘k Stel mijn vertrouwen (canon, 2x)
groet

buigen
lb 887:1
Romeinen 13:8-14
ps 62:1,3

horen
gebed
start kinderkringen (gr. 1-3, 6-8)
1 Koningen 19:9b-18
Stil, mijn ziel wees stil (opw 717)
Het zachte suizen van de stilte (1 Koningen 19:12b)
Stil (opw 695)
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte (st. MAF)

gaan
Zegen ons, Algoede (lvk 456:1,2)
zegen
Amen, amen, amen (lvk 456:3)