1e advent – Doopdienst

1e advent – Doopdienst

komen
lb 441:1
1e adventskaars
votum
groet
lb 23b:1,2,5

buigen
10 geboden
opw 244 (Welzalig de man)

horen
gebed
projectlied
Lucas 2:1-5
Tel je mee?[1] 1: De volkstelling
lb 348:1,2,3,4

vieren
doopuitleg
doop Emma Sandra Bergwerff
lb 348:6,8,9

geven
gebed
collecte (steun buitenlandse kerken)

gaan
Kidsopwekking 251 (Ga in vrede)
zegen

[1] In aansluiting bij het kinder-adventsproject van Bible Basics