Preken van mei 2023

Preken van mei 2023

Pinksterdienst

komen gezongen votum groet O, Schepper Geest (GK06, gz 103:1-5) horen gebed Lucas 4:14-30 Vandaag gebeurt de Bijbel (verkondiging vanuit Lucas 4:21) Ja de Trooster is gekomen 1,2,3 (nieuwe tekst, zie onder) geven Apostolicum Hoor, onze Vader, hoor ons aan (gz 181:1,3,8) collecte gaan Ja de Trooster is gekomen 4,5 (nieuwe tekst, zie onder) zegen

Hemelvaartsdienst

komen votum groet dnp 47 Woord gebed Ik moet weggaan (Elly & Rikkert) Leviticus 16:11-17a Hebreeën 9:11-15 Op heilige grond gaan staan (HC zondag 18, antw 49-1) gz 100:2,4,6 (gk06) antwoord HC zondag 18 v/a 46, 49 Koning Jezus (opw 401) dankgebed collecte (zusterkerk Brazilië) gaan gz 215:1,4,5 zegen

Dienst met persoonlijke geloofsbelijdenissen

vooraf: Laat het feest zijn (opw 553, mmv band) komen welkom stilte gezongen votum groet Onze schuilplaats is God (opw 847) buigen Matteüs 22:37-40 De Heer is mijn herder (lb 23b:1,2,5) horen gebed start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Efeziërs 2:6-10 I surrender (Hillsong) Gods kunstwerk (preek vanuit Efeziërs 2:10) dnp 139:5,6,8 einde kinderkringen belijden getuigenissen vragen / antwoorden / zegen Vervuld van uw zegen (lb 425) belijdeniscadeaus Jezus Overwinnaar (opw 832) geven gebed collecte (stichting Newbornlife) gaan Geef mij uw wijsheid…

Geen vrede zonder recht

vooraf: Groot is uw trouw, o Heer (gk06, gz 160) komen welkom votum groet De kerk van alle tijden (gk06, gz 119:1,2,5) horen gebed U bent die U bent start kinderkring (gr.4-5, 6-8) Psalmen 85 Geen vrede zonder recht (overdenking bij Psalmen 85:11) dnp 85:3 einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed geloofsbelijdenis: gz 175a rondgang (+ lb 912) geven gebed collecte (Congo) gaan dnp 75:1 zegen