Preken van juni 2023

Preken van juni 2023

Jezus uitstralen – doden begraven

komen stilte Mijn hulp is van u Heer (opw 640) groet horen gebed God is een kunstenaar (kidsopw 301) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) 1 Korintiërs 15:35-43 ps 16:1,4,5 Jezus uitstralen – 7 (doden begraven – Tobit 1:17b, 2:7-8) De mensen die we missen (Sela) einde kinderkringen geven 10 geboden dnp 111:1,3,4 gebed collecte (stichting Red een Kind) gaan Jezus overwinnaar (opw 832) zegen

Het zachte suizen van de stilte

komen stilte ‘k Stel mijn vertrouwen (canon, 2x) groet buigen lb 887:1 Romeinen 13:8-14 ps 62:1,3 horen gebed start kinderkringen (gr. 1-3, 6-8) 1 Koningen 19:9b-18 Stil, mijn ziel wees stil (opw 717) Het zachte suizen van de stilte (1 Koningen 19:12b) Stil (opw 695) einde kinderkringen geven gebed collecte (st. MAF) gaan Zegen ons, Algoede (lvk 456:1,2) zegen Amen, amen, amen (lvk 456:3)

Ontmoetingsdienst – Verre naasten

komen gezongen votum groet Heerser over alle dingen (opw 672) buigen gebed ps 117 horen introductie (ds Alfred Majo) Kleuren start kinderkring (gr.1-3, 4-5) 1 Petrus 2:11-17 Doe goed als dienaren van God (1 Petrus 2:13-16) dnp 87:3,4 einde kinderkring geven geloofsbelijdenis: gz 175b (wisselzang) gebed collecte (Drenthe Mission / Verre Naasten) gaan Genade zo oneindig groot (opw 428) zegen

Dienst met avondmaal

mededelingen en welkom komen gezongen votum groet ps 122:1,3 buigen 10 geboden lb 314:1 horen gebed start kinderkring (gr.4-5, 6-8) Psalmen 84 Wat houd ik van uw huis (overdenking) opw 715 einde kinderkring vieren uitleg avondmaal gebed rondgang + gz 177 geven gebed collecte (Open Doors) gaan dnp 84:2,4 zegen