Preken van juli 2023

Preken van juli 2023

Zeven beken

komen stilte votum groet Dank U voor deze nieuwe morgen (GK06 gz 132) horen gebed Jesaja 11 en 12 Zeven beken (Jesaja 11:15c) ps 124 vieren uitleg bij de doop Nicenum Hoe groot zijt Gij (opw 407) doop Levi Finn Licheri Doop (Sela) geven gebed collecte (Dak- en thuislozen – Leger des Heils) gaan zegenlied zegen

Jezus’ schatkist

komen gezongen votum groet gz 106 (GK06 God in de hoog’ alleen zij eer) buigen 10 geboden ps 119:64,65,66 horen gebed start kinderkringen (gr.1-3) Efeziërs 4:1-16 Jezus’ schatkist (HC zondag 21, v/a 54 en 55) opw 378 (Ik wil jou van harte dienen) einde kinderkringen geven gebed collecte (Voedselbank) gaan lb 968:5 zegen

Dienst met publieke geloofsbelijdenis

komen welkom gezongen votum groet Mijn herder (Sela) buigen schuldbelijdenis ps 22:1 genadeverkondiging ps 22:2 horen gebed Onder, boven, voor en achter (kidsopw 211) start kinderkringen (gr.1-3, 4-5) Psalmen 121 Door God gedragen (verkondiging vanuit Psalmen 121) ps 121:1,4 einde kinderkringen belijden getuigenis vragen / antwoorden / zegen ps 134:3 belijdeniscadeau geven gebed collecte (Theologische Universiteit Kampen | Utrecht) gaan Ik zal er zijn (Sela) zegen