Preken van maart 2024

Preken van maart 2024

Pasen, doopdienst

vooraf Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706) welkom aansteken nieuwe paaskaars komen gezongen votum groet Daar juicht een toon (GK06, gz 95) buigen 10 geboden De rivier (opw 642) horen gebed God heeft jou gemaakt van top tot teen Johannes 20:1-10 start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6) Handelingen 26:1-8, 19-23 paasboodschap (Handelingen 26:23) In het kruis zal ‘k eeuwig roemen (GK06, gz 91) einde kinderkringen vieren uitleg bij de doop doop Amber Verbree Wonderlijk (Sela) geven gebed collecte (Dit…

Goede Vrijdag

komen Via Dolorosa (Sela) stilte votum groet ps 43:3,4,5 horen gebed Johannes 19:17-30 Zie het kruis (opw 657) verkondiging vanuit Johannes 19:23-27 geven Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 20 dnp 22:1,5,7 Onze Vader collecte (gevangenenzorg) gaan zegen Zie hoe Jezus lijdt voor mij (opw 706: begin) stilte

Biduur

voor het bidden Votum en groet (Sela) groet gebed Jeremia 14:19 – 15:2 Regen komt niet vanzelf uit de lucht (overdenking bij Jeremia 14:22) NGB 12a dnp 104:7 bidden Gebed voor de werkdag (Sela) gebed om geloof gz 37:2 (GK06) gebed voor jongeren en studenten gz 37:3 (GK06) gebed voor gezinnen gz 37:4 (GK06) gebed voor onderwijs en pastoraat gz 37:5 (GK06) gebed voor groei en bloei gz 37:6 (GK06) diaconaal gebed gz 37:8 (GK06) na het bidden collecte dnp…