Preken van mei 2024

Preken van mei 2024

Pinksterdienst

komen gezongen votum groet lb 675 horen gebed 1 Tessalonicenzen 1 Wat geloof je van de Heilige Geest? (HC zondag 20) ps 104:1,8 geven Nicenum gz 181:1,3,8 collecte gaan lb 704 zegen

Hemelvaartsfeest

komen gezongen votum groet gz 215:1,3,4,5 (De dag van onze vorst brak aan) Woord gebed Ik moet weggaan Handelingen 1:1-11 ps 110:1,2,3 Handelingen 1:11 lvk 234 (Al heeft Hij ons verlaten) antwoord NGB artikel 37 – 1e alinea Laat ons nu de loopbaan lopen (tekst: zie onder, wijs: lvk 459) dankgebed collecte (St. Steun Reformatie Oostenrijk) gaan lb 425 zegen __ 1 Laat ons nu de loopbaan lopen, gaan de weg die voor ons ligt, lopen met de ogen open,…

Bevrijdingsdag

komen dnp 124 groet horen gebed Een rivier vol van vrede (opw 88) start kinderkringen (gr.3/4, 7/8) Psalmen 124 Bevrijdingsdag (overdenking vanuit Psalmen 124) Er is een dag (opw 585) einde kinderkringen vieren avondmaalsformulier 2 (Instelling, Verzekering, Eenheid, Verlangen) viering / rondgang + gz 176 geven ps 103:1,3,9 gebed collecte (Khothatsong pleegzorg Zuid-Afrika) gaan lb 769:1,2,6 zegen