3 koningen

3 koningen

votum en groet
liedboek 95 : 1 en 3
leefregels: Exodus 20
gezang 200 : 1 en 2
gebed
schriftlezing: Numeri 24 : 15(b) – 19
Psalm 19 : 1 – 5
psalm 136 : 6, 7, 8
tekst: Matteüs 2 : 1- 12
liedboek 517 : 1, 2
verkondiging
liedboek 506 : 1 – 4
gebed
collecte
liedboek 526 : 1, 4
zegen