3e advent

3e advent

votum en groet
gezang 189 : 1 en 2
lezing van de wet
psalm 25 : 2 en 4
gebed
Genesis 38
Psalm 45 : 1 en 2 (dnp)
Tekst: Genesis 49 : 8 – 12
Verkondiging, Volg de ster; Juda: Hij zwaait de scepter
Liedboek 439 : 1 – 3
Gebed en voorbeden
collecte
opwekking 790
zegen