4e lijdenszondag – Jezus uitstralen (5)

4e lijdenszondag – Jezus uitstralen (5)

dienst in kader van jaarthema Jezus uitstralen (5)

komen
stilte
gezongen votum
groet
lb 868:1,2,3

horen
gebed
start kinderkringen (gr.1-3, 4-5)
Genesis 18:1-8, Hebreeën 13:1-2
Mag ik dan bij jou
Jezus uitstralen – 5 (Matteüs 25:35c)
dnp 146:1,5,6
einde kinderkringen

geven
10 geboden
gz 162:1,3,4,6,7,8,9
gebed
collecte (Theol. Universiteit Kampen-Utrecht)

gaan
lb 985
zegen