Alert

Alert

vooraf:
– aansteken 3e adventskaars
– adventslied: lb 441:8

komen
votum
groet
lb 751:4

buigen
10 geboden
ps 130:3

horen
gebed
Ga je mee op zoek
start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6)
Matteüs 25:1-13
Wacht op de Heer
Alert
Er is een dag
einde kinderkringen

geven
gebed
collecte

gaan
lb 751:5
zegen

Vorige
Avondmaal
Volgende
Goed nieuws!