Als één lid lijdt, wie lijdt er mee?

Als één lid lijdt, wie lijdt er mee?

komen
gezongen votum
groet
ps 75:1,4

horen
gebed
ps 16a (=opw 727)
start kinderkring
1 Korintiërs 12:12-27
Als één lid lijdt, wie lijdt er mee? (1 Korintiërs 12:26,27)
ps 133

geven
Apostolicum
opw 378
gemeentegebed
collecte (Drenthe Mission)

gaan
ps 89:1,6,7
zegen

Volgende
Psalm 122