Belijdenisdienst

Belijdenisdienst

komen
stilte
gezongen votum
groet
ps 27:3,4

buigen
10 geboden
Heer wijs mij uw weg (opw 687)
gebed

horen
start kinderkringen (gr. 2/3)
Psalmen 27
Eén ding (Psalmen 27:4,5)
Wacht op de HEER (The Psalm Project 27)

belijden
vragen / antwoorden
Zegen hen (opw 710)
belijdeniscadeaus
Belijdenis (Sela)

geven
gebed
collecte (Theol. Universiteit)

gaan
gz 177
zegen