Belijdenisdienst

Belijdenisdienst

vooraf: Who am I (Casting Crowns)

komen
* votum
* groet
* De kracht van uw liefde (opw 488)

horen
* gebed
* Johannes 15:1-17
* verkondiging vanuit Johannes 15:5
* 10.000 redenen (opw 733)

geven
* Apostolicum
* belijdenis Gerhard Kruiger
* ps 134:2 (aangepaste tekst:)

Laat Hij die alles heeft gemaakt
en die er zorgzaam over waakt
jou zegenen met overvloed.
Zijn vrede maakt het leven goed.

* gebed
* collecte

gaan
* dnp 116:1,8
* zegen
* Vervuld van uw zegen (lb 425)