Bevestigingsdienst diakenen

Bevestigingsdienst diakenen

komen
stilte
gezongen votum
groet

buigen
lb 310:1,2(v),3,4(m),5

horen
gebed
Kleuren, kleuren, allemaal kleuren
start kinderkringen (gr. 1/2, 5/6)
Filippenzen 1:1-11
Samen verbonden in Christus (verkondiging vanuit HC zondag 21/55)
lb 912:1,5,6
einde kinderkringen

bevestigen
uitleg bij het bijz. ambt van diaken
bevestiging (vragen / antwoorden / zegen / opdrachten)
Ga met God en Hij zal met je zijn

geven
gebed
Mag ik jou tot zegen zijn (Sela)
collecte (zusterkerk Brazilië)

gaan
gz 177:1,4
zegen