Biduur

Biduur

voor het bidden
gz 239 (canon, 2x)
groet
gz 243:2,4
gebed
Psalmen 118
overdenking bij Psalmen 118:9
ps 118:3,5
HC zondag 10

bidden
Gebed voor de werkdag (Sela, mmv band)
gebed om geloof
dnp 121:1
gebed voor gewas en arbeid
dnp 121:2
jongerengebed
dnp 121:3
diaconaal gebed
dnp 121:4

na het bidden
collecte (Dorcas: Oekraïne)
gz 246:3
zegen