Bruiloft in Kana

Bruiloft in Kana

komen
welkom
gezongen votum
groet
ps 108 : 1 en 2 GK

buigen
woord ten leven Hosea 5: 13- 6: 3
ps 92: 1, 2 en 5

horen
gebed
Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11
Filmpje kinderen
Verkondiging
lied 909 Liedboek

geven
gebed
collecte

gaan
lied 971 Liedboek
zegen