Christus, de levende overwinnaar: niets houdt stand tegen de HEER!

Christus, de levende overwinnaar: niets houdt stand tegen de HEER!

welkom | votum | groet
GK-Psalm 33:1,2 | GK-Psalm 33:7,8
Gebed
Johannes 20:24-29 | Psalm 33 | Spreuken 21:22-31
Opwekking 687
Spreuken 21:30 | Verkondiging
Liedboek 413
Gebed
Opwekking 167
Collectedoel
GK-2006-gezang 99
Zegen