Dankuur

Dankuur

komen
votum
groet
gz 254

voor het danken
gebed
2 Korintiërs 9 (Henk Steenbergen)
Laten we God danken (2 Korintiërs 9:15)
dnp 65:2,3,4

danken
gz 141:1 (GK06 Dankt, dankt nu allen God)
danken voor genade en geloof
gz 141:2
danken voor bloei en bezigheden
gz 141:3

na het danken
collecte (dagopvang dak- en thuislozen)

gaan
gz 175a
zegen